Aanhoudingen illegaal oesters rapen (27 augustus 2014)

Afgelopen zondag 24 augustus zijn twee mannen aangehouden die in het natuurgebied de Zandkreek 350 kilo aan oesters hadden geraapt. De aanhouding werd gedaan in een gezamenlijke actie van een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de Sportvisserij zuidwest Nederland met de Omgevingsdienst RUD zeeland en de KLPD (korps landelijke politiediensten), politie te water.

De BOA van de Sportvisserij zag twee mannen op de slikken van de Zandkreek oesters rapen. Voor dit natuurgebied geldt een toegangsverbod. Bovendien geldt voor het rapen van oesters buiten het natuurgebied een maximum van 10 kilo per persoon. De BOA vermoedde dat er al meer geraapt was. Omdat de mannen niet wilde stoppen met rapen tipte de BOA de inspecteur van RUD Zeeland en de politie. In de haven van Yerseke werden de mannen gezien. De politie wilde de mannen staande houden, maar deze sloegen met hun boot op de vlucht. Met hoge snelheid voeren ze de haven weer uit.

 

Aanhouding

Een snelle motorboot van de waterpolitie werd opgeroepen en zette de achtervolging in. In de buurt van de Oesterdam werden beide verdachten aangehouden. Aan boord van de boot werden geen oesters aangetroffen. Tijdens het verhoor bekende één van de verdachten de oesters overboord te hebben gezet. Op de plek waar de oesters waren gedumpt werden 16 kratten met oesters onder water aangetroffen, ongeveer 350 kilo. Beide verdachten zijn voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie in Hansweert. Ze kregen een proces verbaal voor het rapen van oesters in een Natura 2000 gebied en de overtreding op de Uitvoeringsregeling van de Visserijwet.

 

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen, -toezicht en –handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van Terneuzen.

Voor meer informatie kunt u kijken op deze website of contact opnemen via de email info@rud-zeeland.nl of op nummer 0115 745100.