Nieuwe bestuursvoorzitter (17 april 2015)

Adrie van der Maas is de nieuwe voorzitter van het bestuur van RUD Zeeland. Hij is hiervoor unaniem aangewezen door de leden van het algemeen bestuur. Met de aanstelling neemt hij de bestuurshamer over van de vertrekkende voorzitter, Willem Ginjaar.

Adrie van der Maas is wethouder van Noord-Beveland en in die functie was hij al lid van het dagelijks en algemeen bestuur van RUD Zeeland en in het voortraject betrokken. Daarnaast heeft hij samen met zijn zoon een fruitteeltbedrijf in Wissenkerke. Quote: “Als voorzitter van het bestuur hoop ik samen met het bestuur en de medewerkers de komende jaren dat de RUD Zeeland zijn positie als omgevingsdienst verder weet uit te bouwen tot een efficiënte dienstverlenende organisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij hebben de taak om de veiligheid van onze burger en een goede bedrijfsvoering voor onze bedrijven hand in hand te laten gaan”

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen,
-toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van Terneuzen.

Voorzitter RUD Zeeland - Adrie van der Maas