Bovengrondse opslagtanks per 1 januari 2015 verplicht gekeurd (6 november 2014)

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) roept namens de gemeenten bedrijven in Zeeland op te controleren of hun bovengrondse tanks bestemd voor de opslag van vloeibare brandstoffen recent zijn gekeurd. Met ingang van 1 januari 2015 moeten bovengrondse opslagtanks voor dieselolie met een maximale opslagcapaciteit van 150 m3, gekeurd zijn.

Als de tank onderdeel uitmaakt van een afleveringsinstallatie dient ook deze installatie gekeurd te worden. Voor meer informatie zie de website van Infomil (www.infomil.nl).

In de provincie Zeeland zijn circa 2400 bedrijven die van deze opslagtanks gebruik maken, zoals agrarische bedrijven, garages en transportbedrijven. De tanks moeten voortaan om de 15 jaar opnieuw worden gekeurd. De keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Mocht de afleverinstallatie afgekeurd worden dan dient de tank per 1 januari 2015 buiten gebruik te worden gesteld. Ook het afvoeren van de tank moet worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 

Controles

RUD Zeeland waarschuwt gebruikers van deze opslagtanks niet te lang te wachten met het laten keuren van tank en installatie. De tanks moeten voldoen aan diverse voorschriften met betrekking tot veiligheid en milieuwetgeving. Medewerkers van RUD Zeeland controleren op de juiste naleving van die voorschriften. In 2015 zal bij reguliere controles specifiek gelet worden op de keuring van de tanks en de aanwezigheid van de juiste certificaten.