Horecacontroles geluid Goes (11 augustus 2015)

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) gaat de komende tijd gerichte geluidscontroles uitvoeren. De controles worden uitgevoerd namens de gemeente Goes in het uitgaansgebied van Goes en vinden met name plaats in de avonduren. Tijdens de controles wordt vooral gecontroleerd op de geluidsvoorschriften uit het gemeentelijk horecabeleid. Die voorschriften komen op het volgende neer:

  • De ramen en deuren moeten gesloten zijn als de muziekinstallatie aanstaat. Alleen dan mag de installatie zo hard staan als volgens de begrenzer mogelijk is. Alleen voor het doorlaten van personen en goederen mogen de (zelfsluitende) deuren geopend worden. Deuren mogen niet permanent geopend zijn bijv. door deze te blokkeren;
  • Als de puien/deuren toch geopend zijn, mag enkel achtergrondmuziek in het horecabedrijf ten gehore worden gebracht. Dit houdt in dat op een afstand van 10 meter vanaf het bedrijf het muziekgeluid niet meer als zodanig hoorbaar of herkenbaar mag zijn. Op de Grote Markt betekent dit achter de terrassen. Ondernemers kunnen dit zelf dus gemakkelijk controleren. In straten die smaller zijn dan 10 meter geldt deze eis op de tegenoverliggende gevel.

Tijdens de controleronden wordt op deze voorschriften op het gehoor gecontroleerd. Indien geconstateerd wordt dat een horecabedrijf niet aan de genoemde regels voldoet, zal de uitbater of diens plaatsvervanger worden aangesproken. Deze is verplicht om direct maatregelen te treffen, bijv. door de volumeknop terug te draaien. Wanneer de eerste inventariserende controles zijn uitgevoerd, volgt bij constatering van een overtreding een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing. Daarna kunnen zo nodig bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen worden ingezet. Denk hierbij aan een boete of een dwangsom. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat ondernemers het niet zo ver laten komen. De eerste ervaringen zijn in ieder geval overwegend positief. Ondernemers werken goed mee en zien het belang in van de spelregels die in Goes gelden.