Illegale kraaienvangkooi in beslag genomen (3 augustus 2015)

Een inspecteur van de RUD Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland) en een buitengewoon opsporingsambtenaar van Het Zeeuwse Landschap hebben donderdagochtend een illegale kraaienvangkooi ontdekt op een erf in Aardenburg, gemeente Sluis. In de kooi werd een kraai aangetroffen. De kooi is in samenwerking met de politie in beslag genomen. De kraai is vrijgelaten.

Het gebruik van een kraaienvangkooi is verboden op grond van de Flora- en Faunawet. Voor deze kooi was geen ontheffing verleend. Bovendien zijn kraaien en kauwen beschermde dieren. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen, -toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van Terneuzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de email info@rud-zeeland.nl of op nummer 0115 745 100.