Jaarrekening 2014 RUD Zeeland vastgesteld (30 juni 2015)

De RUD Zeeland heeft in het eerste jaar waarin de organisatie actief is, positieve resultaten geboekt. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2014 die vandaag door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. De jaarrekening van de omgevingdienst komt uit op een positief saldo van 642.000 euro op een begroting van 9,2 miljoen euro.

Organisatie opstarten en taken uitvoeren

De medewerkers van de RUD Zeeland hadden begin 2014 veel werk aan het opbouwen van de organisatie en het ‘eigen’ maken van nieuwe werkmethoden. Het lukte de RUD Zeeland desondanks om in 2014 75 procent van het geplande aantal controles uit te voeren (1.335 controles). De RUD behandelde in 2014 verder onder meer 172 omgevingsvergunningen, 450 meldingen en 556 vragen.

Het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland gaat het positieve saldo onder meer inzetten om in 2015 de resterende taken van 2014 uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve als ‘weerstandsvermogen’ voor het opvangen van mogelijke risico’s in de toekomst.

Anton van Leeuwen, directeur RUD Zeeland: “Ik ben blij dat het Algemeen Bestuur de jaarrekening unaniem en ongewijzigd heeft vastgesteld. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

 

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen,
-toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Terneuzen.