RUD Zeeland is open en transparant

RUD Zeeland is een van de weinige Zeeuwse organisaties die met haar website open en transparant communiceert naar de buitenwereld.

Er is onderzoek gedaan of de websites van bepaalde Zeeuwse organisaties, de zogeheten gemeenschappelijke regelingen, voldoen aan de wettelijke regels voor openbaarheid. Zo zouden de vergaderingen van deze organisaties net zo openbaar moeten zijn als die van gemeenten of provincie.
In het onderzoek is gekeken of er voldoende ruchtbaarheid gegeven wordt aan de diverse bestuurlijke vergaderingen, het publiceren van de vergaderdata, de agendastukken, wie er in het bestuur zit, en ook de jaarverslagen en –rekeningen gepubliceerd worden. De informatie hoort volledig en actueel te zijn. Bij de RUD Zeeland is dat het geval. Ook de Veiligheidsregio en Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta voldoen aan de wettelijke criteria. Andere gemeenschappelijke regelingen hebben nog een slag te maken.
RUD Zeeland is één van de gemeenschappelijke regelingen. Het betreft samenwerkingsverbanden tussen overheden, vooral gemeenten. Zeeland telt ongeveer twintig van dergelijke organisaties. Ze worden bestuurd door burgemeesters, wethouders en gedeputeerden. Andere gemeenschappelijke regelingen zijn bijvoorbeeld de GGD, de Zeeuwse Muziekschool en Sabewa.