Tuinafval gedumpt in natuurgebied het Gadrabos (17 augustus 2015)

Bij een controle door een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de RUD Zeeland ( Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland) en Staatsbosbeheer is een hoeveelheid tuin- en snoeiafval aangetroffen in het natuurgebied het Gadrabos. Het Gadrabos ligt aan de Vroonweg op de Kop van Schouwen. Tegen de dumper van het afval, een 73-jarige inwoner uit Burgh Haamstede, is proces-verbaal opgemaakt.

Tuin- en snoeiafval mag niet in het bos gedumpt, maar hoort naar de milieustraat gebracht te worden. In het kader van het afvalproject ”een Dumper is een Stumper” zijn in de provincie Zeeland de afgelopen maanden zo’n 55 stortlocaties aangetroffen. Een groot aantal van deze locaties is inmiddels opgeruimd. Tegen de dumpers is proces-verbaal opgemaakt. Van een aantal afvaldumpingen zijn opsporingsambtenaren van diverse instanties nog op zoek naar de dumper van het afval. Het project waarbij extra aandacht is voor het dumpen van afval loopt nog door tot volgend jaar. 

Een dumper is een stumper

De controle werd uitgevoerd in het kader van de campagne “een Dumper is een Stumper”. De Zeeuwse handhavingsorganisaties houden deze campage om het illegaal dumpen van afval tegen te gaan. Elk jaar worden duizenden kilo’s afval in natuurgebieden, op parkeerplaatsen en langs wegen gedumpt. Dat zorgt voor hoge kosten, het is schadelijk en gevaarlijk voor mens en natuur, en het ontsiert Zeeland. Afval moet daar waar het hoort: in de afvalbak en naar de milieustraat.

Met de campagne willen de gezamenlijke handhavingspartners de burgers en bedrijven in Zeeland wijzen op hun verantwoordelijkheid. Als iemand illegaal afval stort, kan de boete voor particulieren oplopen tot 750 euro. Bedrijven kunnen een boete van 1500 euro verwachten.

Afval gespot?

Dagelijks zijn toezichthouders op pad om de natuur en de leefomgeving in Zeeland te inspecteren. Zij houden ook in de gaten of er ergens afval is gedumpt. Als burgers illegaal gestort afval ontdekken, kunnen ze dit melden op het milieu-alarmnummer: 0118-412323

Waar kun je afval kwijt?

Alle gemeenten in Zeeland hebben één of meer milieustraten. Daar kan afval gestort worden; bouw- en sloopafval, chemisch afval zoals verfresten, en tuinafval. Op de website van elke gemeente staat waar de milieustraat is en wat de openingstijden zijn.

Initiatief

De campagne ‘Een dumper is een stumper’ is een initiatief van de Zeeuwse handhavingsorganisaties, waaronder de RUD Zeeland, Staatsbosbeheer, de politie, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap in samenwerking met de gemeenten, het waterschap en Rijswaterstaat.