Verbeterde zoekfunctie Risico's van stoffen (9 maart 2015)

Het zoeksysteem van de website Risico’s van stoffen is geheel vernieuwd. Op de website van het RIVM zijn de in Nederland geldende milieunormen gepubliceerd. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken die website om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stoffen.

Met een paar muisklikken is nu informatie beschikbaar die nodig is om aan stoffenregelgeving te voldoen. Op deze website zijn milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken de site om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stoffen.

Op de website Risico’s van stoffen kunnen professionals nu eenvoudig de specifieke informatie vinden die voor hen van belang is. Zo vinden waterbeheerders de oppervlaktewaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Vergunningverleners vinden bijvoorbeeld de luchtnormen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

Stoffenlijsten, gevaarsindeling en restricties

Bezoekers vinden via het nieuwe zoeksysteem ook eenvoudig of stoffen als ZZS zijn aangemerkt, of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook zien zij in één oogopslag  de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

Deze website, met jaarlijks 70.000 bezoekers, is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving is onder meer te vinden bij InfoMil en bij de REACH helpdesk.