Vliegenplaag Nieuwdorp (25 juni 2015)

Sinds enkele dagen komen er vanuit Nieuwdorp en omstreken bij ons veel klachten binnen over vliegenoverlast.

Na onderzoek blijkt dat deze vliegen afkomstig zijn van Indaver Afvalberging BV te Nieuwdorp. Wij hebben het bedrijf gesommeerd alle inzet te plegen die nodig is om de vliegenoverlast verder te beperken en te voorkomen. Omdat dit een terugkerend probleem is, zullen wij in overleg met het bedrijf treden om dit in de (nabije) toekomst te voorkomen. Helaas is het kwaad voor komende dagen reeds geschied.
Indien u verder nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via het algemene telefoonnummer of via e-mail.

Update maandag 29 juni 2015

De bestrijdingsmaatregelen welke Indaver op locatie heeft genomen -en nog steeds neemt- hebben effect; er ontstaan nauwelijks vliegen/ -larven meer. Echter, de vliegen die eind vorige week zijn uitgevlogen veroorzaken nog veel overlast in de nabije omgeving.

De levenscyclus van vliegen is relatief kort; nu er bij de bron geen vliegen meer ontstaan verwachten wij dat de overlast op korte termijn zal ophouden te bestaan.

Wij adviseren u potentiële voedselbronnen voor de vliegen in en om het huis (zoals GFT-bak, etensresten, zacht fruit) te vermijden/afgesloten te houden, te voorkomen dat de vliegen binnen komen (hordeur /-gordijn) en bij aanhoudende overlast vliegenbestrijdingsmiddelen zoals vliegenstrips toe te passen.

Update vrijdag 3 juli 2015

Zoals bekend is inmiddels de bron aangepakt. Ondanks de aanpak ervaren de inwoners van Nieuwdorp nog veel overlast. In samenspraak met de gemeente Borsele zullen in Nieuwdorp vliegenvangzakken opgehangen worden om de overlast zoveel mogelijk te verminderen.