illegale houseparty natuurgebied voorkomen

Op zaterdag 2 juli omstreeks 21:30 uur troffen opsporingsambtenaren van de RUD Zeeland en Het Zeeuwse Landschap i.v.m. een gezamenlijke actie een doorgeslepen slot van een toegangshek aan t.h.v. de Hollaereweg-West, gemeente Tholen. Ook was het (verboden voor alle gemotoriseerd verkeer) bord wat daar hangt verwijderd.

Ongeveer 100 meter verder zagen de opsporingsambtenaren dat er een auto stond met daarin twee personen. In deze auto werden bevestigingsbeugels van het bord gevonden alsmede een betonschaar en accuslijptol. Het tweetal is aangehouden op verdenking van vernieling en het voorbereiden van een illegale houseparty in een natuurgebied en zijn door de politie overgebracht naar het bureau voor verhoor. Uit verdere informatie is gebleken dat er enkele honderden mensen van plan waren hier te komen feesten. Met deze actie is dit gelukkig voorkomen. De Slikken van de Heen is een kwetsbaar natuurgebied en valt onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998. Er was geen vergunning verleend voor het houden van een houseparty.