Actueel

  • asbesthoudend straalgrit 11 oktober 2017

    In de media is momenteel veel aandacht voor het feit dat er asbesthoudend straalgrit is geleverd door het bedrijf Sibelco/Eurogrit aan een groot aantal straalbedrijven.
    Sibelco/Eurogrit heeft 5 oktober een brief verstuurd naar de afnemers van het straalgrit. In deze brief stelt het bedrijf hen in kennis van het feit dat dit straalgrit mogelijk vervuild is met asbestvezels.