Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen aanvragen

Als eigenaar of erfpachter kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor de sanering van de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein. Dit kan alleen als u het terrein voor 1 januari 2008 voor deze subsidieregeling (bedrijvenregeling) heeft aangemeld. U kunt de subsidie aanvragen bij de RUD Zeeland, die deze aanvragen namens de Provincie Zeeland behandeld.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein;
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd;
  • De verontreiniging is (in ieder geval voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975;
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is of u vraagt deze aan;
  • Het bedrijventerrein is voor 1 januari 2008 aangemeld voor de bedrijvenregeling;
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is;
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein;
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Aanpak

U moet de subsidie aanvragen voor u begint met saneren.

Contact

De subsidie kan worden aangevraagd bij RUD Zeeland. Handreiking, aanvraagformulieren en meer informatie is te downloaden via de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Regelgeving